// Arkitekt sedan 1979

Presentation

Om mig

// Hans Utstrand

Jag har arbetat som arkitekt sedan min examen 1979 från Chalmers tekniska högskola. De senaste 20 åren som Regionarkitekt på Vägverket och senare som Stadsarkitekt i Flens kommun och Kiruna kommun i samband med den nya stadsflytten. Jag fokuserar nu på att utföra bygglovsritningar, planärenden och konstruktioner till privatpersoner.

Presentation

Allmänkunskaper & Färdigheter

// Hans Utstrand

  • Arkitekt
  • Projektledare
  • Arkitekturpolicyprogram
  • Stadsbyggnadsfrågor
  • Stadsarkitekt
  • Arkitektur
  • Planarkitekt
  • Bygglovsarkitekt
  • Bygglov
  • Chef

Projekt

Vad jag gjort tidigare

// Perioden 1993 – 2018

Ulricehamns stad,

Riktlinjer för Stadsbyggnad

Jag var stadsarkitekt i Ulricehamn mellan 2015 till 2018 och arbetade då med  Riktlinjer för Stadsbyggnad i Ulricehamns stad.

2015 – 2018

2012 – 2014

Kiruna kommun,

Samhällsbyggnadsavdelningen Kontaktformulär

2013 Stadsarkitekt och chef för bygglovsavdelningen i Kiruna kommun.

Arbetet innebär att tydliggöra och utveckla arkitekturpolicyprogram för stadsomvandlingen d.v.s. att öka en stads/kommuns ambitioner när det gäller arkitektur och stadsbyggnadsfrågor, att vara länken mellan vision och genomförande, medverka i planeringen av avvecklingen av gamla Kiruna, och utvecklingen av nya Kiruna. Jag är även informatör och stöd som sakkunnig för kommunledningen, kommunens nämnder, Ks. Jag medverkar även i styrelser för Kiruna som kommunens representant och ansvarar även för information till media, skolor, studentgrupper, konstnärer, arkitektgrupper, konsulter m.m. Tjänsten innebär även ärenden och yttranden till bl.a. Lantmäteriet och Länsstyrelsen.

2014 har jag medverkat som sakkunnig i arbetet med att skapa attraktivitet i Norrlandskommunerna.

Målsättningen har varit att ny och gammal bebyggelse ska ges arkitektoniska kvaliteter som bidrar till att stärka kommunernas attraktionskraft. Arbetet har också
inneburit att ta upp hur arkitekturen kan bidra till social, ekologisk, och ekonomisk hållbarhet och belysa vad som anses vara goda exempel på stadsbyggnad.

Verktyg: CAD

Lerums kommun,

Planavdelningen

Tf. Planchef i Lerums kommun med ansvar för 15 st. planarkitekter.

Arbetet innebar att i huvudsak fokusera på Lerums stadsutveckling i samband med fysisk planering, arbetet har även inneburit ett nära samarbete med kommunens politiker och nämnder, KS.

Verktyg: CAD

2012 – 2013

2010 – 2012

Flens kommun,

Samhällsbyggnadsavdelningen

Stadsarkitekt i Flens Kommun som ansvarig för ortutvecklingen och bevarandet av kulturmiljöer i Malmköping, Hälleforsnäs, Sparre Holm, och Mellösa.

Arbetet innebär
att i första hand att förstärka Flens kommuns ansträngningar att bli framgångsrika på
arbetstillfällen, infrastruktur och gestaltning. Tjänsten innebär också chefsansvar för
fem st. bygglovshanläggare.

Vägverket Region Väst,

Arkitektur

Vägverket region väst regionarkitekt med ansvar för all sammanfattad arkitektur och
gestaltning med speciell inriktning på utformning av vägar, gator, broar, belysningar, torgmiljöer och rastplatser.

En stor del av arbetet avser att nå en arkitektonisk helhet för Göteborgs och övriga regioners infarter och dess möte med stadsrummet. Detta innebär ett brett samarbete med kommuner, länsstyrelser, banverket, trafikkontoret, entreprenörer och konsulter. 

Sedan 1997 har jag arbetat aktivt i Vägverkets regionala skönhetsråd där Västra Götaland har belönats med skönhetspriset vid flera tillfällen. Jag har även hållit föreläsningar om brodesign och vägarkitektur tillsammans med fil dr Lena Hopsch för eleverna vid årskursen 3-4 på Chalmers tekniska högskola.

2003 Gestaltningsprogram för Uddevallabron där var jag Vägverkets arkitekt. Bron fick i samband med färdigställandet en inbjudan och pris- resa till IABS (international Association for Bridge and Struktural Enginering) Seoul i Sydkorea för att hålla 
föredrag om Uddevallabrons arkitektur.

1993 – 2010

Referenser

Kundomdömen

// Ord från tidigare kunder

"Hans är en mycket skicklig arkitekt vad gäller både konstruktion och design. Hans är mycket pålitlig, är social och har varit lätt att få tag på då vi haft frågor. Vi är mycket nöjda med hans arbete hemma hos oss och kan varmt rekommendera honom."
Petra
Arkitektritning, lerum
"Proffsig hjälp med det vi hade förfrågningar om. Mycket trevlig och lättsam att ha att göra med. Bra återkoppling."
Marie-Louise
Arkitektritning, Göteborg
"Hans-Göran är Väldigt duktig på det han gör! Förstående med framåtanda som gör projektet snabbt och smidigt klart. Bra priser, en genuint bra Arkitekt och människa, tveka inte på att höra av er till honom. Han svarar dag och natt."
Pelle
Bygglovsritning, Göteborg

Kontakt

Hör av dig!

//Jag återkommer till dig så snart jag kan

Genom att använda detta formulär accepterar du att vi lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Kontor

HGU Arkitekter AB
Bratteråsbacken 39
417 62 Göteborg

Kontakt

Copyright © 2020 HGU Arkitekter AB